Понеделник, 17 Септември 2012 20:17

Kурс Касиер

Описание:

Курсът e от направление «Стопанско управление и администрация» и с него се придобива професия 1ва квалификационна степен «Kaсиер». В курса се изучават следните модули:

 

Модул 1: Основи на счетоводството

Модул 2: Основи на финансите

Модул 3: Фирмено право

Модул 4: Работа с компютър във фирмата

Модул 5: Валута и валутен контрол

Модул 6: Документи, документооборот

Модул 7: Отчитане на парично-финансовите потоци

 

Какво ще знаете след обучението?

  • Нормативна база документооборота и методиката на счетоводната отчетност
  • Попълване на унифицирани стандартни форми и документи
  • Самостоятелна работа за отчитане на търговски сделки
  • Търговско смятане
  • Работа с различни видове валути

 

Форма на обучение:

  1. Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line)

Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график.

 

Срок на обучението: 1 месец

 

Входящо образователно равнище: средно образование

 

Сертификат: Свидетелство за професионална квалификация, 1ва степен

 

Цена: 320 лв. / за групова и дистанционна форма

                         + 25% за индивидуално обучение

Прочетена 4544 пъти