Четвъртък, 21 Юни 2012 09:37

ФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

фирмени обученияОбщуване и работа с клиенти

Корпоративен тренинг

 

Продължителност: 10 часа

Лектор: Светла Панева

Тренер: Ива Панева

 

Тренингът дава възможност за повишаване уменията на участниците за ефективно общуване, развиване на практически подходи за работа с клиенти и усъвършенстване и усвояване на нови поведенчески модели  при продажба.

 

1. Цикъл “Общуване”

 

1.1  Вербална и невербална комуникация

  • речеви етикет
  • езикът на тялото на работното място
  • визия и етикет на обличане

1.2 Техники за ефективно слушане

1.3 Изграждане на индивидуални модели за работа с клиенти

 

2. Цикъл Работа с клиенти

 

     2.1 Техники за ефективнo общуване с клиента

  • първо впечатление
  • среща с клиента
  • говорене-слушане 50:50

     2.2 Подходи за работа с различни видове клиенти. Техники за    

     овладяване на кризисни ситуации.

  • неумения за справяне с възражения
  • трудни клиенти 

     2.3 Управление на конфликти

     2.4 Професионално качествено обслужване на клиенти:

  • уважение към клиента      
  • лична и фирмена култура на служителя 

Съдържанието на тренинга се реализира чрез упражнения, ролеви и ситуативни игри, както и интерактивни дигитални методи. 

Прочетена 4723 пъти Последно променена в Неделя, 28 Октомври 2012 10:45