Четвъртък, 21 Юни 2012 09:49

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

118.-Distance-Education

Дистанционното обучение (онлайн & е-learning) е компютърно-базирано обучение, което предоставя на обучаващите алтернатива на традиционното присъствено образование в класна стая.

 

Защо да избера ЦПО «Светман»?

Дистанционното обучение в ЦПО «Светман», се провежда на базата на предварително подготвени учебни материали, които получавате в електронен вид чрез достъп до електроннaта платформа на сайта на ЦПО Светман или директно на вашия електронен адрес (е-мейл). Kакво ощe ще получите:

 

  • Достъп до учебна платформа
  • Достъп до виртуална класна стая за провеждане на консултации с квалифицирани преподаватели
  • Достъп до видео уроци
  • Възможност за видео връзка и чат с преподаватели и колеги

Учебни материали:

Учебните материали са разнообразни и зависят от конкретния курс. Всички материaли са специално подбрани и разработени от специалисти и преподаватели спрямо практичните и теоритични изисквания за конкретната специалност.

Учебните материали, които курсистите получават в зависимост от тяхната конкретна специалност са: учебници, справочници, аудиолекции, филми, интерактивни демонстрации, тестове и др.

 

Преподаватели:

Преподавателите са квалифицирани специалисти с практически опит и умения за работа с възрастни. Голяма част от тях са рехабилитирани лица, водещи специалисти, ръководители на фирми и институции

 

Дипломи:

Диплoмите, които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.

В зависимост от курса, за който ще се запишете, можете да получите следните сертификати:

 • Удостоверение за професионална квалификация по част от професия
 • Свидетелство за професионална квалификация

Предимства на дистанционното обучение:

 

 • Можете да се обучавате на всяко място в България или извън нея.
 • Свидетелствата и удостоверенията които се издават след завършване на курса, са същите както и при редовната форма на обучение.
 • Консултациите се провеждат в удобно за вас време.
 • Спестявате време и излишни разходи за транспорт.
Прочетена 4476 пъти Последно променена в Събота, 20 Октомври 2012 05:31