Четвъртък, 21 Юни 2012 09:49

ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ

Валидиране на знания СветманЦентърът за професионално обучение към "Светман" ООД предлага възможност  на  всички работници и служители, които имат най-малко 6 месеца трудов стаж по професията (удостоверен в трудова книжка), но не притежават законово признати документи, да положат само ИЗПИТ по теория и практика, за да докажат своите професионални компетентности.

 

Без да е посещавате курс, може да проверите своите знания и да получите държавно легитимни документи от МОМН и НАПОО: Свидетелство за Професионална Квалификация или Удостоверение (за част от професия) за следните професии и  специалности: 

 

1. Професия “Финансист”, код 343010
1.1. Специалност “Банково дело”, код 3430101, трета степен на професионална квалификация;  
1.2. Специалност “Застрахователно и осигурително дело”, код 3430102, трета степен на професионална квалификация.  
2. Професия “Финансов отчетник”, код 343020
2.1. Специалност “Финансова отчетност”, код 3430201, втора степен на професионална квалификация.  
3. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344010
3.1. Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440101, трета степен на професионална квалификация. 
4. Професия “Данъчен и митнически посредник”, код 344020
4.1. Специалност “Митническа и данъчна администрация”, код 3440201, трета степен на професионална квалификация. 
5. Професия “Сътрудник в малък и среден бизнес”, код345050
5.1. Специалност “Малък и среден бизнес”,  код 3450501, втора степен на професионална квалификация.  
6. Професия “Касиер”, код345060
6.1. Специалност “Касиер”,  код 3450601, първа степен на професионална квалификация.  
7. Професия “Оператор на компютър“, код  345100, 
7.1. Специалност “Текстообработване “, код 3451001, първа степен на професионална квалификация.  
8. Професия “Икономист”, код 345110
8.1. Специалност “Търговия”, код 3451102, втора степен на професионална квалификация;
8.2. Специалност “Икономика и мениджмънт”, код 3451104, втора степен на професионална квалификация; 
8.3. Специалност “Предприемачество и мениджмънт”, код 3451105, втора степен на професионална квалификация. 
9. Профессия “Офис - мениджър”, код 346010
9.1. Специалност “Бизнес - администрация”, код 3460101, трета степен на професионална квалификация. 
10. Професия “Офис - секретар”, код 346020
10.1. Специалност “Административно обслужване”, код 3460201, втора степен на професионална квалификация. 
11. Професия “Деловодител“, код 346030 
11.1. Специалност “Деловодство и архив“, код 3460301, първа степен на професионална квалификация.  
12. Професия “Строител”, код 582030
12.1. Специалност ”Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация;
12.2. Специалност ”Армировка и бетон”, код 5820303,  втора степен на професионална квалификация;
12.3. Специалност ”Зидария”, код 5820304, втора степен на професионална квалификация;
12.4. Специалност ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация;
12.5. Специалност ”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306,  втора степен на професионална квалификация;
12.6. Специалност ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация;
12.7. Специалност ”Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация;
12.8. Специалност ”Строително дърводелство”, код 5820310, втора степен на професионална квалификация;
12.9. Специалност ”Строително тенекеджийство”, код 5820311, втора степен на професионална квалификация;
12.10. Специалност ”Покриви”, код 5820312, втора степен на професионална квалификация.
13. Професия “Хотелиер”, код 811010
13.1. Специалност “Организация на хотелиерството”, код 8110101, трета степен на професионална квалификация.
14. Професия  “Администратор в хотелиерството”, код 811020 
14.1. Специалност “Организация на обслужването в хотелиерството”, код 8110201, трета степен на професионална квалификация.
15. Професия “Камериер”, код 811030
15.1. Специалност “Хотелиерство”, код 8110301, първа степен на професионална квалификация.
16. Професия “Портиер - пиколо“, код 811040
16.1. Специалност “Хотелиерство”, код 8110401, първа степен на професионална квалификация.
17. Професия “Ресторантьор“, код 811060
17.1. Специалност “Кетеринг“, код 8110603, трета степен на професионална квалификация.
18. Професия“Готвач”, код 811070
18.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация.
19. Професия “Сервитьор-барман”, код 811080
19.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация.
20. Професия "Екскурзовод", код 812030
20.1. Специалност "Екскурзоводство", код 8120301, трета степен на професионална квалификация. 

 

 

Прочетена 4988 пъти Последно променена в Събота, 20 Октомври 2012 09:11