Понеделник, 17 Септември 2012 20:28

Администратор в хотелиерството

Описание:

Курсът e част от специалност "Организация на обслужването в хотелиерството" и включва:

 

Модул 1: Информационни системи в туризма

Модул 2: Технология на хотелиерското обслужване

Модул 3: Туристическа, туроператорска и агентска дейност

Модул 4: Изучаване на международни култури

Модул 5: Бизнес комуникации

Модул 6: Чужд език по професията

Модул 7: Работа на фронт офис

Модул 8: Работа със софтуерна хотелска система

 

Какво ще знаете след обучението?

  • Приемане и настаняване на гости
  • Правене на резервация и предоставяне на информация на организирани и неорганизирани туристи
  • Водене и приключване на сметки
  • Боравяне с техника в туристически офис
  • Обслужване на различни категории клиенти

Форма на обучение:

  1. Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line)

Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график.

 

Срок на обучението: 2-3 месецa (80 часа)

 

Входящо образователно равнище: средно образование

 

Сертификат: След завършване на обучението се издава удостоверение за професионална квалификация по част от професия "Администратор в хотелиерството".

 

Цена: 480 лв. / за групова и дистанционна форма

                         + 25% за индивидуално обучение

Прочетена 4450 пъти