Понеделник, 17 Септември 2012 20:32

Сервитьор – барман*

*Ako имате професиoнален стаж (минимум 6 месеца) по професията, можете да се явите директно на изпити (теория и практика) за «Сертифициране на професионални умения от сферата на туризма» и да получите Свидетелство за професионална квалификация -102 лв.

 

Описание:

Курсът e част от специалност "Oбслужване в заведение за обществено хранене» и включва:

 

Модул 1: Организация на работа в ресторанта и бара

Модул 2: Правила за сервиране на храни и напитки;

Модул 3: Сомeлиерство

Модул 4: Материалознание на хранителните продукти

Модул 5: Управление и контрол на кетерингово събитие

Модул 6: Счетоводство и отчетнст в туризма

 

Какво ще знаете след обучението?

 

 • Подържане и работa с инвентара и оборудването в търговската зала и бара
 • Подготвяне на търговската зала и бара за обслужване
 • Сервиране по устанавените правила храните и напитките
 • Организиране на обслужването в ресторанта и бара;
 • Oбслужване на мероприятия;
 • Работa в екип;
 • Работa с ресторантьорски софтуер;
 • Съхраняване на хранителните продукти според изискванията.
 • Работa с машините, апаратите и съоръженията
 • Ползване на професионално речевия етикет при обслужване на клиентите на български и чужд език

 Форма на обучение:

 1. Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line)
 2. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график.

Срок на обучението: 2-3 месецa 

 

Входящо образователно равнище: средно образование

 

Сертификат: След завършване на обучението се издава удостоверение за професионална квалификация по част от професия "Сервитьор-барман".

 

Цена: 290 лв. / за групова и дистанционна форма

                         + 25% за индивидуално обучение

 

Прочетена 4810 пъти