Понеделник, 17 Септември 2012 20:36

Готвач

*Ako имате професиoнален стаж (минимум 6 месеца) по професията, можете да се явите директно на изпити (теория и практика) за «Сертифициране на професионални умения от сферата на туризма» и да получите Свидетелство за професионална квалификация – 130 лв.

 

Описание:

Курсът e част от специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки" и включва:

 

Модул 1: Хигиена на храненето и хранително законодателство

Модул 2: Maтериалознание на хранителните продукти

Модул 3: Управление наскладово стопанство

Модул 4: Технология на кулинарната продукция

Модул 5: Специфични кухни

Модул 6: Управление и контрол на кетирингово събитие

 

Какво ще знаете след обучението?

 • Специфична терминология
 • Същност на технологични процеси
 • Технология на ястия и десерти
 • Българска национална и чуждестранни кухни
 • Видове и структура на меню
 • Кухненско оборудване
 • Работa в екип;
 • Съхраняване на хранителните продукти според изискванията.
 • Работa с машините, апаратите и съоръженията;
 • Ползване на професионално речевия етикет при обслужване на клиентите на български и чужд език

 Форма на обучение:

 1. Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line)

Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график.

 

Срок на обучението: 3 месецa

 

Входящо образователно равнище: средно образование

 

Сертификат: След завършване на обучението се издава удостоверение за професионална квалификация по част от професия "Готвач".

 

Цена: 360 лв. / за групова и дистанционна форма

                         + 25% за индивидуално обучение

Прочетена 4819 пъти