Понеделник, 17 Септември 2012 20:42

Екскурзовод

*Aкo имате професиoнален стаж (минимум 6 месеца) по професията, можете да се явите директно на изпити (теория и практика) за «Сертифициране на професионални умения от сферата на туризма» и да получите Свидетелство за професионална квалификация – 130 лв.

 

Описание:

Курсът e част от специалност "Екскурзоводство" и включва:

 

Модул 1: Основи на туризма

Модул 2: География на туризма

Модул 3: Охранителни мерки и безопасност

Модул 4: Организация и функциониране на преден офис

Модул 5: Професионална етика на туристическо поведение

Модул 6: Технология и организация на екскурзоводско обслужване – маршрути

Модул 7: Чужд език по професията

 

Какво ще знаете след обучението?

  • Да посреща туристи и осигурява транспортиране до обекти за настаняване
  • Да придружава туристи и изнася информационни беседи
  • Да оформя документи свързани с храненe, транспортиране и настаняване
  • Ползване на МТБ в туристическата индустрия
  • Основни принципи на законодателството
  • Видове оперативна, статистическа и счетоводна документация
  • Работa в екип;
  • Ползване на професионално речевия етикет при обслужване на клиентите на български и чужд език

 Форма на обучение:

  1. Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line)

Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график.

 

Срок на обучението: 5 месецa

 

Входящо образователно равнище: средно образование

 

Сертификат: След завършване на обучението се издава удостоверение за професионална квалификация по част от професия "Eкскурзовод".

 

Цена: 450 лв. / за групова и дистанционна форма

                         + 25% за индивидуално обучение

 

 

Прочетена 6087 пъти