Понеделник, 17 Септември 2012 20:43

Управител на хотел

*Ako имате професиoнален стаж (минимум 6 месеца) по професията, можете да се явите директно на изпити (теория и практика) за «Сертифициране на професионални умения от сферата на туризма» и да получите Свидетелство за професионална квалификация – 150 лв.

 

Описание:

Курсът e част от специалност "Организация на хотелиерството" и включва:

 

Модул 1: Технология на хотелиеското обслужване

Модул 2: Бизнескомуникации

Модул 3: Технология на допълнителните дейности в туризма

Модул 4: Икономика на туризма

Модул 5: Информационнни технологии в туристическата индустрия

Модул 6: Счетоводна отчетност в туризма

Модул 7: Чужд език по професията

Модул 8: Управление на складово стопанство

Модул 9: Управление на бюджета и разходите

Модул 10: Управление на персонала

 

Какво ще знаете след обучението?

  • Организиране, управление и контрол на труда на хотелиерския персонал по отделни звена
  • Поддържане на материало-техническата база
  • Координиране на работата и изпълнението на задачите на отделните сектори в хотелския комплекс
  • Трудово и социално законодателство
  • Организиране и ръководство на цялата дейност на хотела
  • Oранизиране на документацията и отчетността в отделните звена
  • Работa в екип
  • Ползване на професионално речевия етикет при обслужване на клиентите на български и чужд език

 Форма на обучение:

  1. Индивидуална, груповa, дистанционна (on-line)

Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително уточнен график.

 

Срок на обучението: 5 месецa

 

Входящо образователно равнище: средно образование

 

Сертификат: След завършване на обучението се издава удостоверение за професионална квалификация по част от професия "Хотелиер".

 

Цена: 520 лв. / за групова и дистанционна форма

                         + 25% за индивидуално обучение

Прочетена 6011 пъти