СТАЖОВЕ В ГЕРМАНИЯ

Светман” ООД е официален представител Bundesagenture für Arbeit – Агенция по заетостта в Бон, Германия.

 

Всеки обучаем в курсовете на ЦПО “Светман” по професиите сервитьор-барман, администратор, хотелиер, ресторантьор, готвач, сервитьор блок маси, може по желание да проведе своята учебна практика и производствен стаж в немска фирма. Съгласно немското законодателство, се издава на курсиста самоосигуряващ се номер и се сключва трудов договор както следва:

  • за 3 работни месеца: възнаграждение 350 евро/месец: безплатно настаняване и храна, транспорт от и до Германия. Всеки работен час след работното време се заплаща по от 8-12 евро в зависимост от фирмата.

  • за 6 работни месеца: възнаграждение 1200 Евро/месец: настаняването се заплаща от практиканта (100 евро), безплатен транспорт и храна

Условия:

  • Завършен професионален курс в ЦПО “Светман” по професии от туризма.

  • Знания по немски език (ниво А2), удостоверени чрез изпит в центъра. ЦПО “Светман” организара специализиран курс по немски с терминология за туризма.